3. Wat we werkelijk zijn

Wat we werkelijk zijn, is het onveranderlijk, tijd- en ruimteloze bewustzijn dat alles omvat en de mogelijkheid is voor alles. De continuïteit die we als persoon ervaren heeft geen betrekking op ons lichaam noch op onze gedachten en gevoelens. Deze hebben alle drie een begin en een eind en zijn aan verandering onderhevig. Iets wat continu is, is onveranderlijk en heeft geen begin en geen eind. Die continuïteit heeft betrekking op dat wat we wezenlijk zijn en wordt ervaren in een gevoel van leeftijdsloosheid.

Wie we menen te zijn, zijn de wisselende identiteiten, oftewel het ego dat ontstaat en bestaat in relatie tot de omgeving bij de gratie van verlangens en weerstanden op grond van overtuigingen, meningen en oordelen. Het jaagt voortdurend na wat genoegen verschaft en is voortdurend bezig pijn te vermijden. Een ego dat zich ervaart in een werkelijkheid en wereld op grond van interpretaties in de vorm van meningen en oordelen. Meningen en oordelen voortkomend uit overtuigingen die gevormd zijn door ervaringen of overgenomen van anderen. Het ego verbruikt daarmee de onpersoonlijke levensenergie, die inherent is aan het onveranderlijk, tijd-­ en ruimteloze bewustzijn met als opbrengst een ervaring te bestaan.
Aanvaarding ten aanzien van wat is, heft de verlangens en weerstanden op en bevrijdt ons van de dominantie van het ego, met maximale creativiteit en effectiviteit als bonus.

Willem

N.B.: het volgende Shift inzicht gaat over het belang van de Shift-methode voor de evolutie van ons bewustzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*