Over Willem Geene

Het volgende verhaal komt uit mijn boek ‘De Kunst van het Niet Weten’. Ik heb er voor gekozen me met dit hoofdstuk uit het boek voor te stellen. Het geeft inzicht hoe ik tot de door mij ontwikkelde Shiftmethode gekomen ben en dat lijkt me het meest relevant met betrekking tot wat er te weten is over mij.

Een reis

Om je inzicht te geven in hoe de Shiftmethode tot stand is gekomen, volgt hier een beschrijving van de door mij gevolgde trainingen, lezingen en workshops en de door mij bestudeerde theorieën en technieken tijdens mijn zoektocht naar geluk. Ik beschrijf wat deze reis aan inzichten heeft opgeleverd en ik erken en waardeer daarmee tevens de personen en organisaties die direct of indirect hebben bijgedragen aan mijn proces van bewustwording.

Al op jonge leeftijd wist ik waar ik goed in was. Dat was het organiseren van feestjes. Het ging mij ge- makkelijk af, ik vond het leuk om te doen en ik had er veel succes mee. Vanuit dat succes begon ik rond mijn eenentwintigste mijn eerste jongerencafé en een jaar later opende ik mijn eerste discotheek. In de jaren daarna, ontwikkelde en exploiteerde ik nog een aantal discotheken, enkele cafe’s, een restaurant, een muziektheater en een concertorganisatie.

Een ernstig auto ongeluk, dat me bijna het leven kost- te, bracht me noodgedwongen tot stilstand. In de lange periode van herstel, waardoor ik niets mocht doen, voelde ik een leegte die altijd wel als een vage ruis op de achtergrond had bestaan, maar die ik door mijn voortdurende activiteiten nooit had hoeven voelen. Ik wist dat ik die leegte niet fundamenteel zou kunnen oplossen door nog meer bedrijven op te zetten en activiteiten te ontplooien.

Tijdens mijn herstel in het ziekenhuis las ik een artikel in een krant over een psycholoog die het had over ́een normaal gevoel van gelukkig zijn ́. Nu had ik een tijd achter de rug van grote populariteit, veel opwinding, spannende avonturen, euforische momenten en veel succes en geld, waarbij een normaal ge- voel van gelukkig zijn, met de nadruk op normaal, een beetje saai geklonken zou hebben. Het gevoel van leegte kon ik echter niet langer negeren. Ik besloot te gaan onderzoeken waar dat gevoel vandaan kwamen en het voor eens en voor altijd op te lossen. Een onderzoek dat vervolgens jaren zou gaan duren en dat mij wereldwijd langs therapeuten, leraren, cursussen, workshops en trainingen heeft gevoerd en waarbij ik in aanraking kwam met bijzondere mensen en in- grijpende technieken op het gebied van persoonlijke groei en bewustwording.

Mijn eerste stap was een afspraak met de psycholoog uit het krantenartikel. In de sessies met deze psycholoog kwam ik tot het inzicht dat er een relatie bestond tussen wie ik was of, beter gezegd, dacht te zijn en hoe de omgeving zich daarnaar voegt. Dat was in die tijd een openbaring voor mij omdat ik tot op dat moment de omgeving als een vaststaand gegeven zag, meer als een feit en als een werkelijkheid die los van mij stond. Ook werd mij de relatie duidelijk tussen opvoeding enerzijds en mijn voelen en denken en daar uit voortkomend gedrag anderzijds. Het werd mij pas later duidelijk dat alle pogingen om mij aan de effecten van opvoeding en omgeving, te ontworstelen tot mislukken gedoemd zijn en dat bewustwording, aanvaarding en overgave de poorten zijn naar bevrijding.

Enige tijd daarna kwam ik terecht bij een Multi/level marketing bedrijf. Hier heb ik geleerd dat erkenning en ‘erbij horen’ mensen sterk motiveert. De deelnemer aan dat piramideachtige systeem inclusief mij- zelf, waren bereid het vuur uit de sloffen te lopen en veel geld te investeren om posities als ́Director’, ‘General’ en ‘President ́ te bemachtigen met de daar bij horende zilveren en gouden speldjes, diamantjes en privileges. Door de enorme hoeveelheid kritiek die dit bedrijf in de media over zich heen kreeg, ervoer ik dat een vijandige buitenwereld leden van de groep bindt, isoleert en blind maakt en het ontwikkelen van door- zettingsvermogen, overtuigingskracht en leiderschap beschouw ik als de positieve resultaten uit deze peri- ode.

Bijzondere ervaringen en inzichten heb ik opgedaan door toe te treden tot de Mormoonse kerk. Ik werd getrokken door het feit dat deze kerk een voor mij, op dat moment, helder antwoord had op iedere vraag betreffende leven en dood en leven na de dood. De geboden en verboden van deze religie waren de re- den dat ik er na een jaar weer uitstapte. Het loskomen uit deze beweging was een moeilijk maar interessant proces en niet op de laatste plaats omdat de toorn van God als een sanctie op de achtergrond dreigde. Achteraf zag ik dat een goed verhaal geloof ondersteunt en gecombineerd met gezamenlijk uitgevoerde rituelen een enorme bindende kracht heeft, houvast biedt en afhankelijk maakt.

Het belangrijkste inzicht was dat een overtuiging waarheid is voor degene die hem heeft en wat waar is laat niets anders toe.

Een totaal nieuwe stap in mijn zoektocht zette ik in juli 1981. Een stap van psychologie en dogma naar spiritualiteit. Door een radio interview tussen Tony van Verre en Jan Foudraine (‘Wie is van hout’) werd ik ge- grepen door de manier waarop Foudraine sprak over een Indiase goeroe met de naam Bhagwan. Ik besloot naar India af te reizen om Bhagwan te ontmoeten. Het was mijn eerste kennismaking met een spirituele goe- roe. Bhagwan bracht een nieuwe dimensie in mijn le- ven: ik leerde de betekenis van overgave kennen. Ook had ik een extatische ervaring tijdens mijn verblijf op zijn Ashram, waarbij het leek alsof de wereld net een wasbeurt had gehad.

Na terugkeer in Nederland kwam ik via een van de Bhagwancentra in contact met Leonard Orr, de grond- legger van de rebirthing techniek. Deze man maakte een blijvende indruk op mij door zijn eenvoud en rust en door het gemak waarmee hij omging met iedere persoon en iedere situatie. Zijn workshops waren in mijn ervaring totaal ongestructureerd en chaotisch en toch liep alles op rolletjes. Met de rebirthing techniek heb ik diepliggende, weggestopte pijn naar de opper- vlakte kunnen brengen, herbeleven en verwerken.

Leonard Orr is een volgeling van Babaji een andere Goeroe uit India. Hierdoor kwam het dat ik me een jaar later weer in India in een Ashram bevond. De bes- te manier om uit te drukken hoe ik mijn aanwezigheid bij Babaji ervoer is door te zeggen: ‘Bij Babaji kwam ik thuis’. Mededogen en onvoorwaardelijke liefde zijn begrippen die op hem van toepassing zijn. Het was overigens een zeer confronterend verblijf. Bij Babaji ontdekte ik mijn in-authenticiteit. Het was alsof ik door zijn aanwezigheid voor het eerst echt in de spie- gel keek.

Volgelingen van Babaji raadde mij aan een EST training te doen, een volgende stap in mijn proces van bewustwording. EST staat voor `Erhard Seminar Training’. De dynamiek en discipline binnen deze organisatie spraken mij bijzonder aan. Ik heb in vier jaar tijd het hele programma van EST doorlopen, met trainingen, workshops en assisteerprogramma’s in Amerika, Engeland, Duitsland en Nederland. EST heeft mij vooral geleerd te werken met begrippen en begrip- penkaders, heeft mijn effectiviteit en productiviteit vergroot en mij een nieuw perspectief op leiderschap, dienstbaarheid en teamwork gegeven. De assisteer- programma’s van deze organisatie waren dé grote aanval op mijn ego. Een ego dat zich tot nu toe had weten te verbergen voor mijn waarneming. Ik heb het voorrecht gehad een aantal workshops en trainingen te kunnen bijwonen die geleid werden door Werner Erhard de grondlegger van EST. Werner Erhard vertegenwoordigt voor mij effectieve communicatie, leider- schap, passie en commitment.

Enkele jaren later kwam ik in contact met ‘Avatar’, een cursus programma ontwikkeld door Harry Palmer. Bij Avatar werd ik mij bewust van de complexiteit van het bewustzijn. Ik kreeg het gereedschap en de oefeningen om bewustzijn te onderzoeken en er doorheen te navigeren. Ik kreeg toegang tot onbewuste en fundamentele overtuigingen over mijzelf en de wereld om mij heen. Door het toepassen van de Avatar technieken heb ik bewust en waarnemend leren voelen. Ik beschouw Harry Palmer als een van de meest geniale mensen als het gaat om de exploratie van bewust- zijn.

Verder heb ik een bibliotheek aan boeken doorgewerkt waarvan die handelen over de Advaita Vedanta (Non-Dualiteit) de laatste barrières hebben geslecht op het pad naar zelfrealisatie. Deze boeken hebben mij inzicht gegeven in de aard van de werkelijkheid als zijnde mentaal van aard inclusief de fenomenen tijd en ruimte.

Achter in dit boek vind je een literatuurlijst van de boeken die veel voor mij betekend hebben.

Of het nu een bewuste keuze is geweest of meer toe- val, ik heb het pad waar ik op terecht ben gekomen, bewandeld net zolang tot voor mij het kwartje viel. Het was net zo simpel als spectaculair en net zo voor de hand liggend als bevrijdend. Ik realiseerde me dat ik gefrustreerd was als ik gedachten had over hoe het anders zou kunnen zijn. Ik realiseerde me dat ik bang was voor de toekomst als ik gedachten had die een bepaalde toekomst creëerden. Ik realiseerde me dat mijn grootste drijfveer achter mijn ambities altijd in relatie stond tot wat ik dacht dat anderen vonden, dachten en bezaten en dat al die gedachten daarover in mij opkomen. Wat echter nog belangrijker was: door me dit te realiseren raakte ik in één keer los van die gedachten. Ik identificeerde me er niet meer mee. Ze waren er als ze er waren, maar ze hadden geen macht meer over me.

Het inzicht dat de hele werkelijkheid, zoals die zich aan mij voordeed, gebaseerd was op gedachten waarvan ik de bron was maakte mij volledig vrij.

Ik maakte een verschuiving, waardoor angst, verlangen, leegte en weerstand plaats maakten voor een heldere en neutrale waarneming.

Ik hoefde nergens meer heen. Ik hoefde niet meer te veranderen. Een reis die ooit begonnen was als zoek- tocht naar geluk werd vanaf dat moment een voortdurende uitbreiding en verdieping van bewustzijn. Bewustzijn als een labyrint van aan elkaar gekoppelde en gelaagde overtuigingen over mijzelf en de wereld om mij heen. Hierdoor nam de helderheid toe en breidde de neutrale waarneming en aanwezigheid zich verder uit en nam de acceptatie van mijzelf, mijn tekortkomingen, mijn eigenaardigheden en aardigheden én die van anderen evenredig toe. Gedurende dat proces heb ik de methodiek ontwikkeld, die ik de Shiftmethode noem. Op basis van deze methode train en coach ik mensen op het gebied van bewustwording, effectiviteit, communicatie, leiderschap, overtuigingskracht en teamwork.