4. De evolutie van het bewustzijn en de Shiftmethode

Een cruciale stap in de evolutie van het menselijk bewustzijn is de realisatie dat bewustzijn niet voortkomt uit materie maar dat materie voortkomt uit bewustzijn. Materie is veranderlijk, bewustzijn niet. De mens is zowel materie als bewustzijn. Zolang de mens zich identificeert met materie overleeft hij in de wereld. Zodra de mens zich realiseert dat hij bewustzijn is, leeft hij in de wereld.

Bewustzijn zelf kent zin noch betekenis. Zin en betekenis geven is een verantwoordelijkheid van de mens. De mens kan die verantwoordelijkheid nemen, wanneer hij zich realiseert dat hij bewustzijn is. Een verschuiving van schepsel naar schepper.

De Shiftmethode reikt een begrippenkader aan waarmee inzicht verkregen wordt in dat proces van verschuiving. De illusie van het ego wordt doorzien en strijd en moeite worden vervangen door moeiteloos en effectief functioneren.

Op 1 februari 2019 bent u uitgenodigd, kennis te maken met de Shiftmethode. U woont dan van 10.00 uur tot 16.30 uur een dag-seminar bij met de titel ‘De Kunst van het Niet Weten’. Let op: Op het aanmeldingsformulier staat een kostenbedrag van €195,- voor dit seminar. Echter op 1 februari 2019, is deze dag gratis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*