Boek

De Shiftmethode wordt beschreven in het boek ‘De Kunst van het Niet Weten’ en is de basis van het Shift programma. De methode geeft je de instrumenten waarmee je een heldere en neutrale analyse kunt maken van wie je meent te zijn, waarom je doet wat je doet, wat dat oplevert en welke invloed dit heeft op je werkelijkheidsbeleving. Een van de uitgangspunten bij de methode is dat je van nature productief, effectief, creatief en compleet ben. Wat in de weg zit, zijn overtuigingen die je als waarheid hebt geadopteerd. Deze zijn al of niet bewust en ze zijn van jezelf of je hebt ze overgenomen van anderen.

De bereidheid het niet te weten wordt dan ook beschouwd als een kunst.
Een kunst omdat het getuigt van de moed om eerlijk en open te zijn en je kwetsbaar op te stellen in een wereld waarin van jou verwacht wordt het te weten en je dus ondanks die verwachting de neiging kunt weerstaan om het slimste jongetje of meisje van de klas te willen zijn. Een kunst omdat jij genoeg zelfvertrouwen en authenticiteit bezit om in de vraag te kunnen leven en de vrijheid die dat met zich meebrengt, aan kunt. In de methode die in dit boek wordt behandeld is de bereidheid het niet te weten de ruimte waarin je oude overtuigingen en ideeën los kunt laten. Deze bereidheid schept openheid en is een voorwaarde voor verbinding en begrip. De bereidheid het niet te weten is de bron van creativiteit en intuïtie en de basis voor zelfvertrouwen, authenticiteit en succes. Het ontbreken van de bereidheid het niet te weten beperkt je besluitvorming en je keuzes. Want wanneer je alleen op basis van dat wat je weet tot besluiten en keuzes kunt komen, ligt je focus meestal op controle en het voorkomen van fouten en wordt de toekomst gemodelleerd vanuit je verleden waardoor er weinig kans is voor nieuwe mogelijkheden.

De bereidheid het niet te weten staat centraal in de Shiftmethode. Door het toepassen en integreren van de methode ontstaat ruimte, rust en vrijheid. Zelfexpressie neemt toe en kwaliteiten en talenten kunnen zich openbaren en ontplooien. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen breiden zich uit en nieuwe kansen en mogelijkheden dienen zich aan en strijd en wilskracht worden vervangen door moeiteloos en effectief functioneren.

Voor kennismaking met de Shift methode download het boek ‘De Kunst van het Niet Weten’.