28. Leven versus overleven

(Overgenomen uit het Shift Intensive Programma)

Bij je geboorte ben je geworpen in een reeds bestaande wereld van overtuigingen, meningen en oordelen, binnen een westerse samenleving met haar normen en waarden, met vervolgens als grootste beïnvloeders ouders, opvoeders en onderwijs. Je hebt deze overtuigingen en deze normen en waarden geadopteerd en op grond daarvan is je werkelijkheid gevormd. Dit heeft je beperkt tot een ego dat binnen de mogelijkheden die deze werkelijkheid biedt zichzelf staande houdt en overleeft. Dat zet leven tegenover overleven.

LEVEN                                                  OVERLEVEN

* Leven doe je in het heden                  * overleven doe je in relatie tot een toekomst

* Leven is compleet                              * overleven is incompleet

* Leven is moeiteloos                           * overleven is strijd

* Leven is vertrouwen                           * overleven is zorg

* Leven is neutraal                               * overleven is weerstand

Afgelopen maand was voorlopig de laatste keer dat u de gelegenheid had het gratis seminar ‘De Kunst van het Niet Weten’ bij te wonen. We houden u op de hoogte van eventuele volgende activiteiten waarin u kennis kunt maken met ‘De Kunst van het Niet Weten’. Ook start ik in september weer met een nieuwe reeks inzichten. Verder wens ik u fijne zomermaanden toe.

Hartelijke groet,

Willem Geene

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*